Generalforsamling

Tidspunkt: Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19:00
Sted: Sdr. Omme Kro
Arrangør: Sdr. Omme Borger & Erhverv

Sdr. Omme Borger & Erhverv afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.