Sdr. Omme Borger & Erhverv

Jacob Soelberg

Sdr. Omme Borger & Erhverv

Beskrivelse

Sdr.Omme Borger & Erhverv er udsprunget af to gamle foreninger. Handelsforening som blev startet i 1945 og Håndværker-borgerforening som blev startet i 1934. Begge foreninger har gennem årene sat sit store præg på Sdr.Omme, gennem aktivt arbejde.

I efteråret 2010 blev man enige om at slå de to foreninger sammen til foreningen Sdr.Omme Borger & Erhverv.

Sdr. Omme Borger & Erhverv arbejder for at udvikle og afholde aktiviteter og arrangementer samt møder af oplysende, kulturel og underholdende karakter. Alt dette sker i et tæt samarbejde med byens borgere samt lokale håndværkere, erhvervsdrivende og industrier.

Foreningen står bl.a. for Kromarked, Anlægsfesten, fastelavnsfest for børnene, Julemarked og -optog, Bålhytten samt udsætning af fisk i Omme Å, og er også medarrangør af De Glader Jyders Fest og Skt. Hans-festen på campingpladsen.

Foreningen varetager ligeledes opsætning og nedtagning af julebelysning samt vedligehold heraf, vedligehold af Bålhytten samt opsætning og nedtagning af flagallé i hele byen hver lørdag i sommerhalvåret samt ved særlige lejligheder.

Endelig er det også Sdr. Omme Borger & Erhverv, der varetager driften af byens officielle hjemmeside; www.sdr-omme.dk samt den tilhørende Facebook-side

Medlemskab af Sdr. Omme & Erhverv koster kr. 200,- årligt pr. husstand. Udover at støtte ovenstående, får man som medlem ligeledes fiskeret til Omme Å.

Sdr. Omme Borger & Erhverv består af:

Rakel Kristensen
Kristina Nørgaard Danielsen
Kenneth Thomsen
Dennis Henriksen
Britt Elsborg Jensen
Torben Hansen
Søren Madsen

Materiale:

Seneste nyt fra Sdr. Omme Borger & Erhverv