Årets forening i Billund Kommune

Hvilken forening skal i år have vandrepokalen og titlen som ”Årets forening i Billund kommune”? Det kan du være med til at bestemme.

Frivilligrådets vandrepokal til årets forening i Billund kommune uddeles i forbindelse med Frivillig fredag som er sidste fredag i september. Pokalen tildeles en forening som inden for det sociale område i det forløbne år eller over en årrække enten har gjort en særlig indsats, markeret sig på særlig vis, har været med til at tænke nyt, taget spændende initiativer.

Kender du en forening som opfylder ovenstående kriterier, så send straks en begrundet indstilling til Frivilligrådet på mailadressen gurli.h@mail.dk. Indstilling kan indsendes af såvel foreninger som enkeltpersoner i Billund Kommune.

Frivilligrådet vil vælge en modtager af frivilligprisen blandt de indsendte forslag. Sidste frist for indsendelse af kandidater er mandag den 10. september 2018.