Adfærden ved Bålhytten

Vi har erfaret, at der er store problemer med adfærden, når især helt unge mennesker (7. til 9. klasse) fester i grillhytten i Holdgårdsanlægget. Og vi vil gerne opfordre forældrene til de unge mennesker, der fx var i Anlægget fredag den 12. april om at tage en snak med de unge, for der foregår altså nogle ting, som der bare skal rettes op på. Ellers bliver disse fester lukket.

For det første bliver der ganske enkelt ikke ryddet op. Da vi dukkede op lørdag morgen, så lå der dåser, poser og alt muligt andet overalt. Der var møgbeskidt.

For det andet kravler de unge op på taget på hytten. Det er ikke bare potentielt farligt for helbredet – men ødelægger også hytten, idet de unge, for at komme op på taget, bruger nedløbsrøret som afsæt. Det ene nedløbsrør er nu helt ødelagt og skal udskiftes, mens et andet er kraftigt beskadiget.

For det tredje bruger de unge legeredskaberne på legepladsen. Og de er altså beregnet til børn. Vores åleruse kan altså ikke holde til, at 4-5 unge mennesker svinger rundt inde i den. Den er i år blevet udskiftet pga slitage, og vi vil gerne beholde den nye i mange år endnu.

For det fjerde er støjniveauet alt, alt for højt. Der er altså naboer til hytten, og dem skal der tages hensyn til. Så skru ned for musikken, støjen og råberiet, når klokken nærmer sig midnat.

Vi håber, at dette opråb er nok. For vi synes egentlig, at de unge også skal have et sted at være, når de gerne vil feste. Og her er grillhytten bestemt et oplagt sted at være. Men der følger altså også et ansvar med. Og det bliver ikke løftet, som det er lige nu.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at Bålhytten er til gavn for alle, såfremt den er ledig. Skulle det ske, at to selskaber ønsker at bruge Bålhytten samme dag, er det dét selskab, som har booket via hjemmesiden, som har brugsretten den dag.