Ansøg om tilskud nu

Netop nu er det det tiden, hvor idrætsforeninger, spejderkorps og andre fritidsforeninger kan søge om det kommunale etableringstilskud. For at kunne søge om tilskuddet, skal man blot opfylde de betingelser, der er angivet i “Regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning”.

Men vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er allerede den 1. april 2018!

Læs eventuelt mere om etableringstilskuddet og retningslinjer hos Billund Kommune.

Der er også mulighed for at søge om støtte fra Udviklingspuljen under folkeoplysningsloven. Puljen er til støtte for udvikling af nye aktiviteter, der har et folkeoplysende sigte. Puljen er øremærket til godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper samt foreninger under opstart, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Der kan søges midler til:

  • Opstart af nye foreninger
  • Aktiviteter, der etableres i samarbejde mellem foreninger og mellem foreninger og andre
  • Initiativer for særlige målgrupper, f.eks. nydanskere eller handicappede
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr til nye aktiviteter.

Her er ansøgningsfristen ligeledes den 1. april 2018!

Ansøgning kan sendes pr. mail på aje@billund.dk, eller via Billund Kommunes egen hjemmeside.