Bysanering i Sdr. Omme

Billund Kommune har brug for borgernes hjælp til (i samarbejde med Landsbyrådene) at arbejde med bysanering i landdistrikterne. Første skridt er at få et overblik over behovet for
bysanering, og her kan borgerne melde ind til deres lokale Landsbyråd, hvilke bygninger de mener skæmmer bybilledet og er saneringsmodne.

På baggrund af Landdistriktsrådets ønske om arbejde med bysanering, afsatte Byrådet i budget 2018 en pulje på 1 million kr. som grundlag for bysanering. Landdistrikterne i Billund kommune er alle aktive og brænder for at skabe udvikling lokalt. Der bliver arbejdet meget på byforskønnelse og tiltrækning af nye borgere og besøgende turister.

Som et led i det arbejde, ønsker Landdistriktsrådet at der bliver etableret et samarbejde med Billund Kommune i forhold til at bruge bysanering som et middel til at forskønne byerne. Forskønnelse gennem bysanering kan give øget engagement i landdistrikterne til at sætte fokus på udvikling frem for afvikling.

I samarbejde med Billund Kommune skal der arbejdes med at:

  • Danne et overblik over hvor store udfordringerne er i Sdr. Omme
  • Udarbejde en strategisk analyse af hvordan udfordringen kan løses
  • Skabe en organisation som kan håndtere bysanering fremadrettet
  • Skabe forskønnelse gennem bysanering

Sdr. Omme Landsbyråd har besluttet at de gerne vil have tilbagemeldinger fra borgerne vedrørende hvilke bygninger, der måtte være saneringsmodne – både i by og på landet. Herefter vil Landsbyrådet drøfte det og indsende det til Billund Landdistriktsråd, som så vil fremlægge det for kommunen til videre bearbejdning.

Forslag vedrørende saneringsmodne ejendomme kan sendes til:

Sdr. Omme Landsbyråd
Lise Nielsen
Skovvang 12
Mail: lisenielsen1211@gmail.com
Tlf. 40867260

Sidste frist er den 18. maj 2018.