Ikke flere mursten og tegl på genbrugspladsen i Sdr. Omme

Asbestholdigt affald, glaserede fliser, vaskekummer, toiletkummer m.m. og andre fejlsorterede genstande finder desværre stadig vej ned i containeren til mursten og tegl. Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø, da affaldet skal deponeres i stedet for at kunne genanvendes.

På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at fjerne den problematiske container, og det vil derfor ikke længere være muligt at aflevere mursten og tegl på genbrugspladsen i Sdr. Omme. Mursten og tegl samt andre typer af byggeaffald skal fremover afleveres på genbrugspladserne i Grindsted og Billund.

De frivillige genbrugsvejledere på pladsen, har godkendt fjernelsen, da de har brugt megen tid på denne container. Det er samtidig håbet, at det også kan medvirke til at de øvrige fraktioner bliver sorteret rigtigt. Genbrugsvejlederne ser stadigvæk gamle møbler og madrasser m.m. blive afleveret her, som skulle til Grindsted.

For at forbedre sorteringen af det afleverede affald, er det ligeledes besluttet at opsætte overvågningskamera samt nummerscanner snarest mulig. Kommunen vil efter etablering kontakte de brugere, som via overvågningen kan se, ikke har brugt pladsen korrekt.