Indskrivning til skolestart 2018/19

Elever med skolestart i skoleåret 2018/19 skal indskrives til Billund Kommunes skoler i perioden fra 4. til og med 12. januar 2018.

Forældre, der har samme adresse som eleven i Billund Kommune, skal foretage indskrivningen på www.indskrivning.dk. Dette gælder, uanset om eleven ønskes indskrevet i distriktsskolen, en anden skole i eller udenfor kommunen eller der ønskes skoleudsættelse. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med den digitale indskrivning kan rettes til skolen.

Hvis eleven har adresse udenfor Billund Kommune, eller hvis eleven er anbragt i pleje eller på opholdssted, skal indskrivningen i stedet ske manuelt ved henvendelse til den ønskede skole. Skolerne har rettet skriftlig henvendelse til de kommende elever forud for indskrivningen.

Er du i tvivl om, hvilket skoledistrikt dit barn hører til, er du velkommen til at kontakte Børne- og Kulturforvaltningen. Du kan også se et kort over skoledistrikterne i Billund Kommune herunder.

Der kan søges om tilladelse til, at et barn optages i en anden skole end distriktsskolen. Henvendelse rettes til den ønskede skole.