Jydefest nr. 45

I denne uge løber De Glade Jyders Fest anno 2018 af stablen. Hvis vi kigger tilbage til starten i 1974, så er der sket rigtig meget. Mange ting er forandret. Andre såsom banko, optog og marked er stadig på programmet i udgave nummer 45 af festen.

Men traditioner opstår og andre henfalder. For eksempel er onsdag aften med Dr. Diesel blevet en tradition i Jydefesten. Ligeså torsdag med march, optog, Tørfisk og Svensker og co.

Vi må dog konstatere, at andre traditioner svinder. Til dette års jydefest har vi haft store problemer med at finde et tivoli. Det skyldes primært, at et tivoli, vi havde en forhåndsaftale med, sprang i porten. Og det er kun takket være gode menneskers ihærdige indsats, at det overhovedet er lykkes med at få en mindre del af et tivoli til byen. Det er ikke, hvad det plejer at være – men vi har valgt at takke ja til det, vi kunne få.

Har vi et tivoli til næste år? Måske – men vi skal til at finde alternativer, idet et tivoli har været en vigtig del af Jydefesten. Det har givet festpladsen stemning og fylde, og hvis det mangler og ikke erstattes af noget andet, så bliver pladsen meget tom.

Jydefesten står og falder dog med opbakningen fra borgerne i Sdr. Omme og omegn. Vi har cirka 200 frivillige på bemandingsplanen, der gør et kæmpemæssigt arbejde. Hidtil har vi ikke kunnet give de fleste andet end et “tak for hjælpen”. Det håber vi, at vi kan gøre bedre i år, idet vi til efteråret vil invitere alle frivillige med partner til en frivillighedsfest.

Den allervigtigste person i de næste 6 dage er dog gæsten, helt præcis dig, der læser disse linjer, dig der deltager eller overvejer at deltage i Jydefestens mange indslag. Så hvis du synes, at en byfest er vigtig for sammenholdet i vor by, og vigtig set i forhold til at give vore børn og unge mennesker en oplevelse, så bak op om Jydefesten. Det fortjener den gæve, glade og let bedagede fest.

Med håb om flot vejr og en god fest
Jydekomitéen