Natur-tur og workshop

Som et led i at få flere input til Billund Kommunes kommende naturpolitik, inviteres der på natur-tur og workshop i Sdr. Omme. Det sker lørdag den 31. august.

Målgruppen er familier med børn i forskellige aldre i Sdr. Omme. Der er kun plads til 3-4 familier, og der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Formålet med turen er, at vi både oplever naturen og lærer noget om den. Undervejs vil vi snakke om det, vi oplever, og hvad vi gerne vil med naturen i det hele taget.

Politikerne har i forhold til den kommende naturpolitik udvalgt 8 fokusområder i forhold til naturen. For alle områderne bliver der lavet arrangementer. Områderne er: Turisme, sundhed, lokalforankring, biodiversitet, bynatur, formidling, planlægning i naturen samt rekreative tiltag.

På denne lørdag handler det om formidling og rekreative tiltag. Arrangementet vil blive filmet, og filmen vil blive brugt på kommunens hjemmeside og måske i turistsammenhænge.

Mødestedet er P-pladsen ved åen ved indkørsel til Holdgårdsvej.

Programmet for natur-turen er:

· Kl. 10.00 Dyr i byen og vendespil på engen
· Kl. 11.45 Lille kanotur på Omme Å
· Kl. 11.15 Ankomst Naturrummets tag – kaffe, kage og is
· Kl. 12.00 Familietur i skoven –aktiviteter for alle
· Kl. 13.00 Vi laver dyrekødspølser, urtefrikadeller, brød og vild pesto ved naturrummet
· Kl. 15.00 Afslutning

Undervejs vil vi tale om forskellige ting i naturen f. eks.:

· Hvad er godt ved naturen?
· Hvordan bruger du naturen i din hverdag?
· Hvor har du dine naturoplevelser?
· Hvornår er det natur? Er parker natur? Har du set noget natur i dag? Hvor ligger naturen henne i Sdr. Omme?
· Hvad må man i naturen?
· Er det let at finde vej? Mangler der skilte? Skal der være digital formidling om naturen?
· Hvad for nogle naturoplevelser vil du gerne have?
· Er det kun i weekenderne, om aftenen, i ferierne du bruger naturen?
· Hvad skal dine børn have ud af naturen?
· Til børnene: ”Bruger I naturen i børnehaven? – i skolen? – I fritiden

Kontakt for tilmelding i Billund Kommune til : Karen-Louise Smidth, ksm@billund.dk, telefon 29 63 77 55