Problemer med affaldssortering

Hele Sdr. Omme jublede, da man i efteråret 2017 kunne indvi den nye genbrugsplads for borgerne på Nedergårdsvej. Der er skam også fortsat stor tilfredshed med pladsen blandt byens borgere, og langt de fleste kan heldigvis også finde ud af at bruge den korrekt.

Men det er vigtigt at understrege, at såfremt Borgernes Genbrugsplads skal fungere optimalt og efter hensigten, så er det absolut vigtigt, at borgerne sorterer deres affald korrekt og aflevere det i de rigtige containere.

Eksempelvis hører plastik ikke hjemme i pap-containeren. Sodavandsrammer af pap skal frigøres for plastik før de smides i containeren, da plastikken ellers kan ødelægge den sorteringsmaskine, der skal behandle pappet senere hen. Plastiksække og alle andre former for affald hører heller ikke hjemme her, og slet ikke almindeligt husholdningsaffald. Nedenstående billeder er taget af affald, som en genbrugsvejleder fiskede op af pap-containeren på genbrugspladsen lørdag den 14. juli 2018.

For at genbrugspladsen skal fungere optimalt, SKAL der sorteres ordentligt. Sker det ikke, vil yderste konsekvens være, at pladsen lukkes igen!

Er man i tvivl om, hvorledes man skal sortere sit affald, kan man altid konsultere med de skilte, der er opsat rundt omkring på pladsen. Man er naturligvis også velkommen til at spørge genbrugsvejlederne, når de er på pladsen. Man rådes derudover også til at kigge nærmere på denne side, hvor man kan læse sig frem til det hele. Bemærk, at genbrugspladsen i Sdr. Omme IKKE modtager alle typer affald – nogle typer skal stadig afleveres på genbrugspladsen i Grindsted.

Har man ikke plads i sit skraldestativ til det daglig husholdningsaffald, må det IKKE smides i “Småt Brændbart” eller andre containere. Hent i stedet en ekstra affaldssæk hos Magion Biblioteket i Grindsted. Har man vedvarende for meget husholdningsaffald, skal et ekstra skraldestativ tilkøbes. Læs mere på Billund Kommunes egen hjemmeside.

Der arbejdes hårdt på, at containerne i Sdr. Omme tømmes jævnligt, så borgerne ikke skal køre forgæves. Men det kan ske, at de alligevel er fyldte. I sådanne tilfælde er det IKKE tilladt at sætte sit affald ved siden af containerne, ej heller at smide det i andre (og uegnede) containere. Man må i stedet aflevere sit affald i Grindsted. En fyldt container er IKKE en undskyldning for ikke at sortere sit affald.

Såfremt de simple regler om affaldssortering kan overholdes, vil der ikke være problemer med at beholde genbrugspladsen i Sdr. Omme. Men der er ingen tvivl om, at der skal strammes op.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide