Sdr. Omme Borger & Erhverv

Beskrivelse

Sdr.Omme Borger & Erhverv er udsprunget af to gamle foreninger. Handelsforening som blev startet i 1945 og Håndværker-borgerforening som blev startet i 1934. Begge foreninger har gennem årene sat sit store præg på Sdr.Omme, gennem aktivt arbejde.

I efteråret 2010 blev man enige om at slå de to foreninger sammen til foreningen Sdr.Omme Borger & Erhverv.

Sdr. Omme Borger & Erhverv arbejder for at udvikle og afholde aktiviteter og arrangementer samt møder af oplysende, kulturel og underholdende karakter. Alt dette sker i et tæt samarbejde med byens borgere samt lokale håndværkere, erhvervsdrivende og industrier.

Foreningen står bl.a. for Kromarked, Anlægsfesten, fastelavnsfest for børnene, Julemarked og -optog, Bålhytten samt udsætning af fisk i Omme Å, og er også medarrangør af De Glade Jyders Fest og Skt. Hans-festen på campingpladsen.

Foreningen varetager ligeledes opsætning og nedtagning af julebelysning samt vedligehold heraf, vedligehold af Bålhytten samt opsætning og nedtagning af flagallé i hele byen hver lørdag i sommerhalvåret samt ved særlige lejligheder.

Endelig er det også Sdr. Omme Borger & Erhverv, der varetager driften af byens officielle hjemmeside; www.sdr-omme.dk samt den tilhørende Facebook-side

Medlemskab af Sdr. Omme & Erhverv koster kr. 200,- årligt pr. husstand. Udover at støtte ovenstående, får man som medlem ligeledes fiskeret til Omme Å.

 

Sdr. Omme Borger og Erhverv består af

Kristina Nørgaard Danielsen
Hans Henrik Helle
Kenneth Thomsen
Kim Eg Damgård Bjerg
Marlene Thiim Vesterny
Torben Hansen
Søren Madsen
Jonas Simonsen

Suppleanter:
Rasmus Kristensen
Torben Hansen

 

Materiale