Sdr. Omme Borger & Erhverv

Sdr. Omme Borger & Erhverv

Sdr. Omme Borger & Erhverv arbejder for at udvikle og afholde aktiviteter og arrangementer samt møder af oplysende, kulturel og underholdende karakter. Alt dette sker i et tæt samarbejde med byens borgere samt lokale håndværkere, erhvervsdrivende og industrier.

Foreningen står bl.a. for Kromarked, Anlægsfesten, fastelavnsfest for børnene, Julemarked og -optog, Bålhytten samt udsætning af fisk i Omme Å, og er også medarrangør af De Glader Jyders Fest og Skt. Hans-festen på campingpladsen.

Foreningen varetager ligeledes opsætning og nedtagning af julebelysning samt vedligehold heraf, vedligehold af Bålhytten samt opsætning og nedtagning af flagallé i hele byen hver lørdag i sommerhalvåret samt ved særlige lejligheder.

Endelig er det også Sdr. Omme Borger & Erhverv, der varetager driften af byens officielle hjemmeside; www.sdr-omme.dk samt den tilhørende Facebook-side

Medlemskab af Sdr. Omme & Erhverv koster kr. 200,- årligt pr. husstand. Udover at støtte ovenstående, får man som medlem ligeledes fiskeret til Omme Å.

Sdr. Omme Borger & Erhverv består af:

Søren Nielsen
Torben Hansen
Britt Elsborg Jensen
Dennis Henriksen
Kristina Nørgaard Danielsen
Brian Kjær
Lenni Andersen