Ekstraordinær generalforsamling

Tidspunkt: Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19:00
Sted: Sdr. Omme Kro
Arrangør: Sdr. Omme Borger & Erhverv

Sdr. Omme Borger & Erhverv indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen.

  4. Valg af suppleanter.
    Der skal vælges 2 suppleanter.

Sdr. Omme Borger & Erhverv håber på et stort fremmøde fra såvel byens borgere samt erhvervs- og handelsdrivende. Foreningen arbejder for alle disse tre grupper, og de bør derfor alle være repræsenterede på såvel generalforsamlingen som i bestyrelsen.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde nye medlemmer til bestyrelsen, vil der på et senere tidspunkt bliver indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor Sdr. Omme Borger & Erhverv vil blive afviklet.