Sdr. Omme Børnehave

Sdr. Omme Børnehave er for 3-6 årige børn og vi har plads til alle. Det er vigtig for os, at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet i børnehaven, hvilket vi selvfølgelig forventer, at også forældrene med glæde bidrager til.

I børnehaven arbejdes der målrettet med børnenes læring. Børnene er ude hver dag, hvor de leger på vores naturskønne legeplads. De fysiske rum både inde og ude, er indrettet med det sigte at understøtte børnenes trivsel, udvikling, kreativitet og læring. Vejen til børnenes læring er forskellig, men børn leger fordi legen altid er deres vigtigste vej til læring – både den kognitive læring og den kropslige læring.

I børnehaven er vores hverdag baseret på en fast og genkendelig dagsstruktur. Vi arbejder med holddeling hvilket hos os betyder, at børnene hovedsageligt om formiddagen, inddeles i mindre hold, hvor børnene niveaumæssigt er bidragende for hinanden.

Det sidste år børnene går i børnehave, samles årgangen i den del af huset, som vi kalder for Uglegruppen. I Uglegruppen arbejdes der målrettet med, det at forberede børnene på overgangen til Sdr. Omme skole.

Det er vores mål, at inddrage forældrene mest mulig i børnenes hverdag. Vi er pt. nysgerrige på, hvordan vi sammen med forældrene kan optimere dette. Information til/ fra forældrene gives primært via BørneIntra. Der tilbydes forældremøder/snakke hen over barnets børnehavetid. Nogle er planlagte andre som behovet nu viser sig.

Du kan læse mere om vores børnehave på vores hjemmeside.