Genbrugspladsen

Affald er vigtige ressourcer som der er penge i, hvis det bliver sorteret rigtigt, og kan genanvendes i produktion af nye materialer. Samtidig er det miljørigtigt og vil spare på naturens ressourcer. Derfor er det vigtigt at affaldet bliver sorteret rigtigt, og at du følger den anvisning og skiltning, der er på depotet.

Depotet er en selvbetjeningsplads som er døgnåbent i alle ugens dage.

Der vil være frivillige vejledere på depotet hver mandag og fredag kl. 14.00-15.00 og lørdag kl. 10.00-12.00. Herudover vil der løbende være frivillige på forskellige tidspunkter. Er du i tvivl så spørg vejlederne og de vil hjælpe dig.

På genrbugspladsen er der ligeledes en byttecentral, som er frit tilgængeligt, samt et reparationsværksted.

Bemærk! Pladsen er et supplement til de store pladser i Billund og Grindsted. Derfor er det ikke alle affaldstyper, du kan aflevere på genbrugspladsen i Sdr. Omme. Du kan ikke aflevere følgende:

    • Asbest
    • Kemikalier
    • PVC
    • Elektronik
    • Hårde hvidevarer

Dette er farligt affald, og skal håndteres som sådan. Dette skal afleveres på genbrugspladsen på Ribe Landevej 6, Grindsted.

Virksomheder skal afleveres deres affald i Grindsted og Billund.

Husk at aflevere og pakke dit affald i klare affaldssække. Så er det nemmere at se, hvad der er i sækken.