Sdr. Omme Skole

Sdr. Omme skole er en folkeskole med elever fra 0. – 9. årgang.

Der er ca. 240 elever fordelt på 12 klasser. Skolen har ca. 25 ansatte i skoledelen og ca. 5 i SFO.

Skolen modtager elever fra Sdr. Omme sogn i hele skoleforløbet.

Hvert år til april modtager vi de kommende 0.klasseelever i Skolegruppen. De holder til i skolens SFO.

Sdr. Omme Skole har fra 2013 til og med 2016 været gennem en gennemgribende skolerenovering. Vi har fået en tilbygning til den eksisterende skole, som også er gennemgribende renoveret.

Vi har en flot legeplads, hvor eleverne har mulighed for at bevæge sig på mange måder.

Skolen fokuserer på at have et åbent og imødekommende miljø, hvor eleverne kan opleve tryghed, og hvor der er høj fokus på elevernes læring.

Denne høje fokusering har givet gode resultater ved afgangsprøverne og i trivselsmålinger.
Se i øvrigt www.sdr-omme-skole.aula.dk