Forsyning

Vand

Ved problemer med vandforsyningen, kontakt:
Sdr. Omme Vandværk
Tlf. 75 34 14 50
sdrommevandvaerk.dk

Varme

Ved problemer med varmeforsyningen, kontakt:
Sdr. Omme Varmeværk
Tlf. 75 34 12 46
sdrommefjernvarme.dk

El

Ved akutte problemer med elforsyningen, kontakt:
MES Brande
Tlf. 44 22 77 77
mes.dk