Ekstraordinær generalforsamling

Kære handels- og erhvervsdrivende

Onsdag den 10. april 2019 afholder Sdr. Omme Borger & Erhverv ekstraordinær generalforsaming. Det sker på Sdr. Omme Kro kl. 19.00.

Ved vores ordinære generalforsamling i marts lykkedes det ikke at få besat de tre ledige poster i vores bestyrelse, ej heller at få valgt to suppleanter. Derfor indkalder vi til den ekstraordinære generalforsamling.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Sdr. Omme Borger & Erhverv er en lokal forening, der repræsenterer både private borgere og handels- og erhvervsdrivende i byen. Dette må gerne afspejles i bestyrelsen og dens arbejde, og vi håber derfor, at det vil lykkes at finde de nødvendige personer til at besætte de ledige poster ved den ekstraordinære generalforsamling.

Vi vil derfor gerne opfordre eventuelt interesserede til at melde sig, samt opfordre alle til at deltage i generalforsamlingen.

Hvis det, mod forventning, ikke lykkes at få besat de ledige poster, vil næste skridt være at afvikle og lukke foreningen.

Så derfor: Vi håber at se mange af jer onsdag den 10. april kl. 19.00.