Sdr. Omme Pensionistforening

Jacob Soelberg

Sdr. Omme Pensionistforening

Formand: Gyde Madsen
Skovvang 10
7260 Sønder Omme
Telefon: 75341891
Mobil: 30571891
E-mail: sysgydemadsen@os.dk

Beskrivelse

Sdr. Omme Pensionistforening er tilsluttet Kreds Syd/Vest, Danske Seniorer samt Ældremobiliseringen. Der er i dag mange, der gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – og der er lige så mange, som udtaler sig på de ældre medborgeres vegne. For os at se er der kun et sted, hvor de ældre har bestemmelsen – nemlig i pensionistforeningen. Således har Danske Pensionister tæt kontakt til ministerier og bliver hørt i ældrepolitiske spørgsmål.

Som medlem i Sdr. Omme Pensionistforening opnår man en lang række fordele. Udover de mange aktiviteter og arrangementer, som foreningen står bag, giver den også medlemmerne mulighed for information og kursusvirksomhed, rådgivning og vejledning, konsulentbistand og for at deltage i et samarbejde og fællesskab med andre pensionister. Som medlem modtager Pensionist Tidende, som udkommer 10 gange om året. Desuden kan man købe Centerbladet, som er et lokalt blad, der udkommer 4 gange årligt. Bladet kan bestilles hos Marie Nygaard på telefon 75 34 13 65 for 25,- kroner pr. udgave eller 100,- kroner årligt.

Af aktiviteter og arrangementer i Sdr. Omme Pensionistforening kan blandt andet nævnes telefonkæden, tvillingecyklen, indkøbskæden, kroket og petanque, gymnastik, seniordans, månedlige bankospil og foredrag, bobspil og stavgang. Udover de faste aktiviteter er der selvfølgelig en række løbende arrangementer, udflugter og rejser. Størstedelen af de arrangementer, der finder sted på Omme Centret, er arrangeret af Centerrådet. Aktiviteterne uden for Omme Centret er arrangeret af Sdr. Omme Pensionistforening. Information om de mange aktiviteter kan fås hos foreningens bestyrelse.

Det sker…

10. – 13. september: Bustur til Harzen for foreningens medlemmer – se mere i vedhæftede opslag længere nede…

Hver torsdag: Gymnastik for damer og mænd i Sdr. Omme Idrætscenter klokken 10 – 11.

Tirsdag i ulige uger: Studiekreds på Omme Centret klokken 10 – 11.30 med Lotte Brynold. I alt 5 gange. Pris: 50,- kroner.

Hver onsdag: Seniordans på Omme Centret klokken 10.

Hver fredag: Præmiewhist klokken 13 i Sdr. Omme Idrætscenter.

Bestyrelse:
Formand: Gyde Madsen, Skovvang 10, 7260 Sdr. Omme, 75341891
Næstformand: Kirsten Ovesen, Solbakken 8, 7260 Sdr. Omme, 51331675
Kasserer: Laurids Hyldgaard, Tolvalenvej 7, Skovsende, 7260 Sdr. Omme, 75341909
Sekretær: Amly Møbjerg, Enghaven 37, 7260 Sdr. Omme, 75342243
Gaver & PR: Gudrun Fyhn, Møbjergvej 23, 7260 Sdr. Omme, 75341337
Datastuen: Jørgen Svanberg, Egevej 10, 7260 Sdr.Omme, 75341608

Materiale:

Seneste nyt fra Sdr. Omme Pensionistforening