Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 10. april afholder Sdr. Omme Borger & Erhverv ekstraordinær generalforsamling. Det sker på Sdr. Omme Kro kl. 19.00.

Ved vores ordinære generalforsamling tilbage i marts måned havde vi forskellige punkter på programmet. Et af dem var valg til bestyrelsen, hvor der skulle findes tre nye medlemmer. Det lykkedes imidlertid ikke, idet der kun var én enkelt kandidat. Ja, rent faktisk oplevede vi i foreningen en ganske lav tilslutning til generalforsamlingen på blot 14 deltagere – inklusive bestyrelsen.

I Sdr. Omme Borger & Erhverv er vi selvsagt ganske kede af, at fremmødet ikke var større tilbage i marts, og endnu mere triste og forundrede over, at interessen i foreningens arbejde åbenbart ikke er større.

Sdr. Omme Borger & Erhverv blev i sin tid til ved en sammenlægning af byens Handelsstandsforening samt Håndværker- og Borgerforeningen. Med andre ord er den nuværende forening en repræsentant for alle byens interesser, såvel byens borgere samt handels- og erhvervsdrivende. Og vi kunne jo rigtig godt tænke os, at alle tre grupper er repræsenteret i bestyrelsen og samtidig aktivt viser interesse for at deltage i det arbejde, der nødvendigvis skal udføres.

Vi er en forening, der står for mange ting i byen. Vi afholder det årlige julemarked, vi arrangerer tøndeslagning for børn og voksne til fastelavn, vi står bag sommerens mange Kromarkeder, vi opsætter og nedtager julebelysning i byen (og står for vedligehold heraf), vi varetager driften af Bålhytten i Anlægget, vi driver byens hjemmeside, vi udsætter fisk i Omme Å og mange andre ting, og der er skam penge i kassen til flere spændende tiltag. Sammen med SOIF står vi også som hovedarrangører af De Glade Jyders Fest.

Vi arbejder med andre ord for hele Sdr. Omme by. Ja, det står faktisk ganske klart i vores vedtægters formålsparagraf: ”Foreningens formål er at udvikle aktiviteter til fremme for 7260 Sdr. Omme gennem stærkt samarbejde mellem borgere og alle erhverv i Sdr. Omme”. Og vi kunne jo rent faktisk godt tænke os, hvis dette kan fortsætte, så vi også fremover kan skabe noget til glæde og gavn for hele byen. Men det forudsætter alt andet lige også en lille indsats fra byens borgere – og sandelig også handels- og erhvervsliv, ikke at forglemme. Vi er naturligvis taknemmelig for dem, der støtter foreningen ved at indbetale kontingent, men der er også brug for praktisk hjælp i bestyrelsen (fra både private og handels- og erhvervsliv).

På onsdagens ekstraordinære generalforsamling skal vi have fundet tre nye personer, som vil indgå i bestyrelsen, samt to suppleanter. Disse personer skal findes blandt byens borgere samt handels- og erhvervsdrivende, og vil fremover være med til at forme Sdr. Omme Borger & Erhverv og være med til at gøre en forskel for den by, vi alle holder så meget af. Vi kan lige så godt være ærlige: Ja, naturligvis er der lidt arbejde i det… men kan vi løfte i flok, så går det altid nemmere.
Hvis det, mod forventning, ikke lykkes at få etableret en ny bestyrelse ved den ekstraordinære generalforsamling, vil Sdr. Omme Borger & Erhverv være nødsaget til at iværksætte tiltag med henblik på afvikling af foreningen og fordeling af dennes midler til andre formål. Herved bortfalder foreningens forpligtelser også i forbindelse med andre arrangementer. Vi håber naturligvis, at dette ikke vil blive nødvendigt.

Så derfor: På gensyn på Sdr. Omme Kro onsdag den 10. april kl. 19.00.

Med venlig hilsen

Sdr. Omme Borger & Erhverv