Generalforsamling i Sdr. Omme Borger & Erhverv

Endnu et år er gået for Sdr. Omme Borger & Erhverv, som mandag afholder sin ordinære generalforsamling på Sdr. Omme Kro.

Det har endnu en gang været et år, der har budt på mange spændende begivenheder. Jydefesten var et succesfuldt hit blandt byens borgere, og det var et stort og flot optog, som drog igennem byen under festlighederne. Samtidig var sommeren 2018 særdeles varm og solrig, og det kunne tydeligt ses på årets Kromarkeder, hvor folk stimlede sammen for at kigge, gøre en god handel, høre musik og få en øl og en pølse.

Sommeren bød også på en bustur rundt i byen for inviterede lokalpolitikere og uddeling af Æresjyden, alt imens julen endnu en gang dannede ramme om det meget populære Julemarked.

Sdr. Omme Borger & Erhverv har til formål at udvikle aktiviteter til fremme for Sdr. Omme. Nogle af aktiviteterne foregår som arrangementer, mens andre består i praktiske og planlægningsmæssige opgaver, f.eks. vedligehold og opsætning af byens julebelysning, udsætning af fisk i Omme Å, varetagelse af Bålhytten og mange andre ting.

Sdr. Omme Borger & Erhverv består af en bestyrelse på syv medlemmer, men derudover er en masse lokale ildsjæle tilknyttet foreningen – og det er en god ting, for det er disse folk, som er med til at få det hele til at ske. Men der er også brug for lidt udskiftning, og i år skal der findes tre nye personer, som er nysgerrige efter at prøve kræfter med det spændende bestyrelsesarbejde.

Skulle du være nysgerrig efter, hvad vi går og laver, og måske have lyst til at prøve kræfter med at være en del af det lokale foreningsliv og aktiviteter, så er du (og alle andre, naturligvis) hjerteligt velkommen på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 18. marts kl. 19.00 på Sdr. Omme Kro.