Jydefesten afholder fest for de frivillige

Jydekomiteen forsøger sig i år med et nyt tiltag, nemlig en frivillighedsfest i efteråret, hvor alle, der melder sig som frivillige til årets Jydefest, får en indbydelse til festen. Den præcise dato kendes endnu ikke.

Der vil være en mindre egenbetaling, ligesom man har mulighed for at få en partner med til festen. Meningen med festen er bestemt ikke at skabe et overskud, tværtimod, men derimod at takke de frivillige for deres store indsats. Uden de mange frivillige kunne vi nemlig ikke holde et så stort et arrangement som Jydefesten, hvor vi har næsten 200 personer på bemandingsplanen.

De andre år har komiteen holdt en mindre "tak-for- indsatsen" fest, men den har kun været tovholderne for de enkelte arrangementer under Jydefesten.

De to arrangerende foreninger, Sdr. Omme Borger & Erhverv samt Sdr. Omme Idrætsforening, har ytret ønske om at udvide festen til at gælde alle frivillige. Dermed håber de også at kunne tiltrække flere frivillige.

Vi mangler nemlig frivillige til årets Jydefest. Alle hjælpende hænder er velkomne, og ingen bliver forpligtet ud over det, de gerne selv vil og føler de har tid til. Så hvis du har lyst til at hjælpe til årets Jydefest, så kan du kontakte enten Søren Nielsen, formand for Sdr. Omme Borger og Erhverv, e-mail soenie75@gmail.com,
mobil 2758 1975, eller Allan Munk Nielsen, formand for Sdr. Omme Idrætsforening, e-mail allan.munk.nielsen@mail.dk, mobil 4020 6130.

Du kan også sende en besked på mail@sdr-omme.dk eller benytte denne kontaktformular.