Genbrug, genanvendelse og overvågning?

Genbrugspladserne i Filskov, Vorbasse og Sdr. Omme har nu været i drift i snart to år. To år, der har været udfordrende, men også to år hvor gode erfaringer og lokalt fællesskab skal fremhæves.

Genbrugspladserne i Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse adskiller sig både i form og og karakter fra de traditionelle genbrugspladser placeret i Billund og Grindsted. Det særlige ved netop disse genbrugspladser er, at de kiler sig ind imellem husstandens genbrugsbeholder og de store genbrugspladser. Hvilket giver borgere mulighed for at komme af med større gængse affaldsfraktioner på alle tidspunkter af døgnet. Mulighederne genbrugspladserne tilbyder er til stor glæde i lokalsamfundene, og borgerne benytter glædeligt pladserne og det lokale fællesskab, de rammesætter.

De lokale genbrugspladser er dog stadig genstand for fejlsortering og henstilling af affaldsemner, som ikke modtages på pladserne. Elektronik, farligt affald og stort brændbart affald er blandt nogle af de fraktioner, som ikke modtages, men alligevel finder vej til pladserne. Fejlsorteringen er en bekostelig affære og til stor ærgrelse for både frivillige og Billund Kommune.

Som konsekvens af fejlsortering, er der opsat videoovervågningskameraer på genbrugspladserne. Billund Kommune benytter overvågningen til at kontakte de brugere, som fejlsorterer eller henstiller større fejlafleverede emner. Brugerne får mulighed for at afhente affaldet igen, hvilket har vist sig at være en løsning som gerne efterkommes. I tilfælde hvor det ikke lykkes at få kontakt til vedkommende, udsender Billund Kommune en regning for de meromkostninger, der er forbundet med håndtering og behandling af det fejlafleverede affald. Regninger har kun i et fåtal af gange været nødvendige. Dog vil overvågning og regninger fortsat anvendes som et værktøj til at højne sorteringskvaliteten på de lokale genbrugspladser.

Frivillige genbrugsvejledere samt Billund Kommune har en forhåbning om, at implementeringen af overvågning – og konsekvenserne ved fejlsortering – vil medvirke til en forbedret adfærd på genbrugspladserne i Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse.

De lokale genbrugspladser er stadig meget nye og opstartsperioden for brugere såvel som genbrugsvejledere og Billund Kommune er endnu ikke ovre. Der arbejdes jævnligt med nye idéer og forbedringstiltag, således at vi kan få nogle velfungerende genbrugspladser til gavn for både miljø og lokalsamfund.

Med venlig hilsen

Billund Kommune og de frivillige.