Uforløst sag ved generalforsamling

Mandag den 18. marts afholdt Sdr. Omme Borger & Erhverv ordinær generalforsamling på Sdr. Omme Kro. Her blev der takket for året, der var gået, og bestyrelsen informerede om, hvordan de forskellige tiltag var forløbet, og hvorledes det aktuelle regnskab tog sig det.

Det kunne med glæde konstateres, at der i det forgangne år havde været en stigning i antallet af indbetalte kontingenter, i særdeleshed blandt de private husstande. Samtidig havde vejrguderne tilsmilet Sdr. Omme, og Jydefesten og Kromarkedet bidrog begge med overskud fra deres arrangementer. 2018 havde naturligvis også budt på udgifter og underskuds-givende arrangementer, men ikke desto mindre kunne det konstateres, at foreningen kom ud af året med et overskud på kr. 21.000 i forhold til 2017. Der er således råderum til, at der kan iværksættes flere tiltag i byen.

På generalforsamlingen skulle der også vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 nye suppleanter. Der var imidlertid kun én enkelt kandidat, og generalforsamlingen måtte derfor afsluttes med uforløst sag på dette område. Dette betyder, at Sdr. Omme Borger & Erhverv inden for nærmeste fremtid vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor håbet så er, at de resterende 2 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter kan findes.

Lykkes dette ikke, vil der alternativt blive taget skridt hen imod en afvikling af foreningen.

Den siddende bestyrelse i Sdr. Omme Borger & Erhverv vil derfor opfordre byens borgere i at vise interesse i foreningen, og kunne man tænke sig at være en del af at holde Sdr. Omme i front som “Den Aktive By” (eller kender man andre mulige kandidater), skal man være hjerteligt velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen og deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

Den siddende bestyrelse vil også gerne opfordre de lokale erhvervsdrivende til at tage del i processen, og det samme gælder også det lokale handelsliv, som slet ikke var repræsenteret på gårsdagens generalforsamling. Foreningen er til for både private borgere, erhvervsdrivende og handlende, hvilket meget gerne må afspejles i dens sammensætning.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive annonceret lokalt i Lyngposten samt på sdr-omme.dk og de sociale medier.